ข่าวสาร & กิจกรรม
กิจกรรมเฉพาะเซิฟเวอร์6
2017-05-30

【อธิบายกิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม,ผู้เล่นสะสมเติมถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลพิเศษ~
ก่อนสิ้นสุดกิจกรรม สะสมครบกดปุ่มรับรางวัลได้เลย!
【กติกากิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นสะสมเติมเงินจะได้รับรางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
สะสมเติมถึง3000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx2、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x4、พลังกายx10
สะสมเติมถึง6000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx3、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x5、พลังกายx20
สะสมเติมถึง10000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx5、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x8、สะเก็ดดาวx20
สะสมเติมถึง30000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx10、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x10、สะเก็ดดาวx40
สะสมเติมถึง50000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx20、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x20、สะเก็ดดาวx80、เศษมุกสีม่วงx10
สะสมเติมถึง100000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx30、น้ำยาฝึกฝนขั้น2x5、กำไลวีนัสx2、สะเก็ดดาวx150
สะสมเติมถึง200000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx40、น้ำยาฝึกฝนขั้น2x10、แหวนโรแมนติกx2、กำไลวีนัสx2、มุกทะลุเกราะสีม่วงx1、สะเก็ดดาวx300
สะสมเติมถึง300000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx40、น้ำยาฝึกฝนขั้น2x20、มุกทะลุเกราะสีส้มx1、กำไลวีนัส+1x2、แหวนโรแมนติก+1x2、สะเก็ดดาวx500
.
#ยอดนักพิชิต
【อธิบายกิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม,ผู้เล่นต่อสู้ที่ท่าเรือ แดนลับ วิทยาลัยตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัล
กติกากิจกรรม
ทุกวันผู้เล่นต่อสู้ที่ท่าเรือ แดนลับ วิทยาลัยตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
ต่อสู้2ครั้ง:หินอสูรเทพสุ่มขั้น2x1
ต่อสู้5ครั้ง:พลังกายx20、ทองx1000
ต่อสู้10ครั้ง:ทองx2000、กลีบดอกไม้สีเหลืองx1
ต่อสู้15ครั้ง:หินตีบวกx4、กลีบดอกไม้สีเหลืองx1
.
#เซียนนักฝึกฝน
【อธิบายกิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม,ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2ครบตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัล
กติกากิจกรรม
น้ำยาฝึกฝนขั้น2ครบตามจำนวนที่กำหนด
【รางวัลกิจกรรม】
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 5ครั้ง จะได้รับ:น้ำยาพลังกายขวดกลาง*1,หินอสูรเทพสุ่มขั้น2*2
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 10ครั้ง จะได้รับ:หินอสูรเทพสุ่มขั้น3*2,กลีบดอกไม้สีเหลือง*1
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 15ครั้ง จะได้รับ:หินอสูรเทพสุ่มขั้น4*4,กลีบดอกไม้สีเหลือง*1,ค้อนเวทย์x1
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 20ครั้ง จะได้รับ:หินอสูรเทพสุ่มขั้น5x4,กลีบดอกไม้สีเหลือง*2,ค้อนเวทย์x2
.
#ขอพรมุก
【อธิบายกิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม,ขอพรมุกถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลกิจกรรม
กติกากิจกรรม
ช่วงเวลากิจกรรม,ขอพรมุกถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลกิจกรรม
【รางวัลกิจกรรม】
ขอพรทอง5ครั้ง:หินอสูรเทพสุ่มขั้น1x4
ขอพรทอง10ครั้ง:หินอสูรเทพสุ่มขั้น2x3
ขอพรทอง20ครั้ง:ทองx2000、หินฟื้นฟูขั้น3x1
ขอพรทอง30ครั้ง:หีบเครื่องประดับx2、หินฟื้นฟูขั้น3x1
ขอพรCash5ครั้ง:หีบเครื่องประดับx1、ทอง*2000
ขอพรCash10ครั้ง:หีบเครื่องประดับx1、หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x1
ขอพรCash20ครั้ง:หีบเครื่องประดับx1、ยันต์โชคดี15%x2
ขอพรCash30ครั้ง:หีบเครื่องประดับx2、ยันต์โชคดี25%x2
.
#ปรมาจารย์การฝึก
【อธิบายกิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม,ผู้เล่นคุณสมบัติถึงจำนวนที่กำหนด ฝึกฝนถึงเลเวลที่กำหนดจะได้รับรางวัลกิจกรรม
【กติกากิจกรรม】
ฝึกฝนคุณสมบัติถึงจำนวนที่กำหนด ถึงเลเวลที่กำหนดจะได้รับรางวัลกิจกรรม
【รางวัลกิจกรรม】
ฝึกฝนคุณสมบัติ1 อันถึงLv.8 จะได้รับ:พลังกายx10、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x1
ฝึกฝนคุณสมบัติ2 อันถึงLv.8 จะได้รับ:พลังกายx20、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x3
ฝึกฝนคุณสมบัติ1 อันถึงLv.12 จะได้รับ:หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x5
ฝึกฝนคุณสมบัติ2 อันถึงLv.12 จะได้รับ:หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x10
ฝึกฝนคุณสมบัติ1 อันถึงLv.18 จะได้รับ:หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x5、น้ำยาฝึกฝนขั้น2x2
ฝึกฝนคุณสมบัติ2 อันถึงLv.18 จะได้รับ:หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x10、น้ำยาฝึกฝนขั้น2x4
.
#ตะลุยท่าเรือ
【อธิบายกิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม,ทุกวันผู้เล่นผ่านด่านท่าเรือที่กำหนดจะได้รับรางวัล
【กติกากิจกรรม】
ผ่านด่านฟาร์มไก่ยักษ์-ระดับทั่วไป 1ครั้ง
【รางวัลกิจกรรม】
ฟาร์มไก่ยักษ์-ระดับทั่วไป :กลีบดอกไม้สีเหลืองx2、ทองx2000 น้ำยาฝึกฝนขั้น1x3
.
แอดอร่อยรายงาน