ข่าวสาร & กิจกรรม
กิจกรรมประจำสัปดาห์ วันที่ 6 – 10 กรกฏาคม 2561
2018-07-06

【อธิบายกิจกรรม】

ช่วงเวลากิจกรรม,ผู้เล่นสะสมเติมถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลพิเศษ~

ก่อนสิ้นสุดกิจกรรม สะสมครบกดปุ่มรับรางวัลได้เลย!

【กติกากิจกรรม】

ช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นสะสมเติมเงินจะได้รับรางวัล

【รางวัลกิจกรรม】

สะสมเติมถึง6,000Cash.ดอกโรสฮิปx3, ทองx2,000, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x2

สะสมเติมถึง10,000Cash.ดอกโรสฮิปx5, ทองx5,000, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x6, อาหารสัตว์เลี้ยงx6

สะสมเติมถึง30,000Cash.ดอกโรสฮิปx10, ทองx10,000,น้ำยาฝึกฝนขั้น2x8, อาหารสัตว์เลี้ยงx20, เศษขวานวิญญาณอสูรx4, เศษเกราะวิญญาณอสูรx4, เศษหมวกวิญญาณอสูรx4

สะสมเติมถึง50,000Cash.ดอกโรสฮิปx15, ทองx20,000, ,น้ำยาฝึกฝนขั้น2x12, อาหารสัตว์เลี้ยงx50, เศษขวานลวดลายx8, เศษเกราะลวดลายx8, เศษหมวกลวดลายx8

สะสมเติมถึง100,000Cash.ดอกโรสฮิปx30, ทองx50,000, ,น้ำยาฝึกฝนขั้น2x16, อาหารสัตว์เลี้ยงx100, เศษขวานหัววัวx12, เศษเกราะหัววัวx12, เศษหมวกหัววัวx12

สะสมเติมถึง200,000Cash.ดอกโรสฮิปx40, ทองx80,000, ,น้ำยาฝึกฝนขั้น2x25, อาหารสัตว์เลี้ยงx500, สะเก็ดดาวx500, แหวนโชคดี+2x2, กำไลวีนัส+2x2

สะสมเติมถึง300,000Cash.ดอกโรสฮิปx60, ทองx120,000, ,น้ำยาฝึกฝนขั้น2x40, อาหารสัตว์เลี้ยงx800, สะเก็ดดาวx1,000, บุษราคัมLV9x2, แหวนโชคดี+3x2, กำไลวีนัส+3x2

.

#ขอพรมุก

【กติกากิจกรรม】

ช่วงเวลากิจกรรม,ขอพรมุกถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลกิจกรรม

【รางวัลกิจกรรม】

ขอพรทองแล้ว 10ครั้ง .ทองx1,000, น้ำยาเพิ่มแรงขวดเล็กx1

ขอพรทองแล้ว 20ครั้ง .ทองx2,000, อาหารสัตว์เลี้ยงx4

ขอพรทองแล้ว 30ครั้ง .ทองx5,000, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2

ขอพรทองแล้ว 50ครั้ง .ทองx10,000, สะเก็ดดาวx30


ขอพร Cash 10ครั้ง .ดอกโรสฮิปx1, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2

ขอพร Cash 20ครั้ง .ดอกโรสฮิปx2, น้ำยาเพิ่มแรงขวดกลางx2

ขอพร Cash 30ครั้ง .ดอกโรสฮิปx5, อัญมณีม่วงLV4x1

ขอพร Cash 50ครั้ง .ดอกโรสฮิปx7, ไพลินLV4x1

.

#นักสืบแดนลับ

【กติกากิจกรรม】

ช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นกวาดล้างแดนลับอะไรก็ได้ถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลกิจกรรม

【รางวัลกิจกรรม】

กวาดล้างแดนลับอะไรก็ได้5ครั้ง จะได้รับ. น้ำยาพลังกายขวดเล็กx1

กวาดล้างแดนลับอะไรก็ได้10ครั้ง จะได้รับ.ทองx1,000, หินอสูรเทพสุ่มขั้น2x2

กวาดล้างแดนลับอะไรก็ได้20ครั้ง จะได้รับ.ทองx2,000, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2, ดอกโรสฮิปx1

กวาดล้างแดนลับอะไรก็ได้30ครั้ง จะได้รับ.ทองx4,000, บุษราคัมLV3x1, ดอกโรสฮิปx1

.

#คู่หูลานประลอง

【รางวัลกิจกรรม】

จับคู่ชนะ 2 ครั้งได้รับ : น้ำยาเพิ่มแรงขวดเล็กx2

จับคู่ชนะ 5 ครั้งได้รับ : หินอสูรเทพสุ่มขั้น2x4

จับคู่ชนะ 15 ครั้งได้รับ : ดอกโรสฮิปx1, หีบทองx2

จับคู่ชนะ 20 ครั้งได้รับ : ดอกโรสฮิปx1, น้ำยาฝึกฝนขั้น1x3

.

#เซียนนักฝึกฝน

【กติกากิจกรรม】

น้ำยาฝึกฝนขั้น2ครบตามจำนวนที่กำหนด

【รางวัลกิจกรรม】

ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 5 ครั้ง จะได้รับ ทองx2,000, น้ำยาพลังกายขวดกลางx2, น้ำยาฝึกฝนขั้น1x5

ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 10 ครั้ง จะได้รับ ทองx5,000, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x4, น้ำยาฝึกฝนขั้น1x8

ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 15 ครั้ง จะได้รับ ทองx8,000, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x6, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x2

ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 20 ครั้ง จะได้รับ ทองx10,000, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x4, มรกตLV4x1

ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 40 ครั้ง จะได้รับ ทองx30,000, ห่อน้ำยาฝึกฝนขั้น2x1, ทับทิมLV5x1

.

#ใช้หินตีบวก2

【รางวัลกิจกรรม】

ตีบวกหมวกได้ถึงขั้น 5 ได้รับ อาหารเลี้ยงสัตว์x10, หินอสูรเทพสุ่มขั้น2x4

ตีบวกหมวกได้ถึงขั้น 8 ได้รับ อาหารเลี้ยงสัตว์x20, หินอสูรเทพสุ่มขั้น2x4

ตีบวกหมวกได้ถึงขั้น 10 ได้รับ อาหารเลี้ยงสัตว์x40, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x4

ตีบวกหมวกได้ถึงขั้น 12 ได้รับ อาหารเลี้ยงสัตว์x60, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x8

ตีบวกหมวกได้ถึงขั้น 13 ได้รับ ห่ออาหารเลี้ยงสัตว์x2, หินอสูรเทพสุ่มขั้น4x8

ตีบวกหมวกได้ถึงขั้น 14 ได้รับ ห่ออาหารเลี้ยงสัตว์x5, หินอสูรเทพสุ่มขั้น5x8

ตีบวกหมวกได้ถึงขั้น 15 ได้รับ ห่ออาหารเลี้ยงสัตว์x10, หินอสูรเทพสุ่มขั้น5x20

.

แอดอร่อยรายงาน