ข่าวสาร & กิจกรรม
รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เรามันส์ รวมพลังเซิฟเวอร์ 6 และ 7!
2018-05-30

ในวันที่ 30 พ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 13.00น. จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ผลกระทบ เซิฟเวอร์ 1-7 จะไม่สามารถเข้าเกมส์ได้

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้จ้า