ข่าวสาร & กิจกรรม
กิจกรรมประจำสัปดาห์ วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561
2018-06-27

รอบนี้กิจกรรมจะแยกเป็น 2 ส่วน ของเซิฟเวอร์ 1-7 และ เซิฟเวอร์ 8 นาจา รายละเอียดตามนี้โลด!
.
26/6/2018 9.00.00——30/6/2018 23.59.59
[[กิจกรรมประจำเซิฟเวอร์ 1-7]]
#ยิ่งเติมยิ่งได้
【อธิบายกิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม,ผู้เล่นสะสมเติมถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลพิเศษ~ ก่อนสิ้นสุดกิจกรรม สะสมครบกดปุ่มรับรางวัลได้เลย!
【กติกากิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นสะสมเติมเงินจะได้รับรางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
สะสมเติมถึง6,000Cash.ดอกลิลลี่x3, ทองx2000,น้ำยาฝึกฝนขั้น2x2
สะสมเติมถึง10,000Cash.ดอกลิลลี่x5, ทองx5000, อาหารสัตว์เลี้ยงx6, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x6
สะสมเติมถึง30,000Cash.ดอกลิลลี่x10, ทองx10,000, อาหารสัตว์เลี้ยงx20, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x8, เศษขวานวิญญาณอสูรx4, เศษเกราะวิญญาณอสูรx4, เศษหมวกวิญญาณอสูรx4
สะสมเติมถึง50,000Cash.ดอกลิลลี่x15, ทองx20,000, อาหารสัตว์เลี้ยงx50, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x16, เศษขวานลวดลายx4, เศษเกราะลวดลายx4, เศษหมวกลวดลายx4
สะสมเติมถึง100,000Cash.ดอกลิลลี่x30, ทองx50,000, อาหารสัตว์เลี้ยงx100,น้ำยาฝึกฝนขั้น2x20, เศษขวานหัววัวx8, เศษเกราะหัววัวx8, เศษหมวกหัววัวx8, แหวนทองคำ+1x2
สะสมเติมถึง200000Cash.ดอกลิลลี่x40, ทองx80,000, อาหารสัตว์เลี้ยงx500, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x30, แหวนโชคดี+2x2, กำไลวีนัส+2x2, แหวนแพทตินั่ม+1x2, บุษราคัมLV8x2
สะสมเติมถึง300000Cash.ดอกลิลลี่x60, ทองx120,000, อาหารสัตว์เลี้ยงx800, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x50, แหวนโชคดี+3x2, กำไลวีนัส+3x2,แหวนเพชร+2x1, ทับทิมLV9x2
.
#เทพฝึกฝน
【กติกากิจกรรม】
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น 2 ตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 5 ครั้ง : ทองx2,000, น้ำยาพลังกายขวดกลางx2, น้ำยาฝึกฝนขั้น1x5
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 10 ครั้ง : ทองx5,000, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x4, น้ำยาฝึกฝนขั้น1x8
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 15 ครั้ง : ทองx8,000, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x6, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x2
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 20 ครั้ง : ทองx10,000, มรกตLV4x1, น้ำยาฝึกฝนขั้น2x4
ใช้น้ำยาฝึกฝนขั้น2 40 ครั้ง : ทองx30,000, ทับทิมLV5x1, ห่อน้ำยาฝึกฝนขั้น2x1
.
#ขอพรมุก
【กติกากิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม,ขอพรมุกถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลกิจกรรม
【รางวัลกิจกรรม】
ขอพรทองแล้ว 10ครั้ง .ทองx1,500, น้ำยาพลังกายขวดเล็กx1
ขอพรทองแล้ว 20ครั้ง .ทองx2,000, อาหารสัตว์เลี้ยงx4
ขอพรทองแล้ว 30ครั้ง .ทองx5000,หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2
ขอพรทองแล้ว 50ครั้ง .ทองx10,000, สะเก็ดดาวx30

ขอพร Cash 10ครั้ง .ดอกลิลลี่x1, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x3
ขอพร Cash 20ครั้ง .ดอกลิลลี่x2, น้ำยาพลังกายขวดกลางx2
ขอพร Cash 30ครั้ง .ดอกลิลลี่x5, อัญมณีม่วงLV4x1 
ขอพร Cash 50ครั้ง .ดอกลิลลี่x7, ไพลินLV5x1
.
#นักสืบแดนลับ
【กติกากิจกรรม】
ทุกวันท้าสู้ท่าเรือ ต่อสู้แดนลับตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
ต่อสู้5ครั้ง. น้ำยาพลังกายขวดเล็กx1
ต่อสู้10ครั้ง.ทองx1,000, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2
ต่อสู้20ครั้ง.ดอกลิลลี่x1, หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x4
ต่อสู้30ครั้ง.ดอกลิลลี่x1, หินตีบวกx3
.
#กิลด์วอร์
【กติกากิจกรรม】
ชนะกิลด์วอร์3ครั้ง
ชนะกิลด์วอร์8ครั้ง
ชนะกิลด์วอร์15ครั้ง
【รางวัลกิจกรรม】
ชนะกิลด์วอร์3ครั้ง.ทองx1,000, น้ำยาพลังกายขวดเล็กx1, 
ชนะกิลด์วอร์8ครั้ง.ทองx2,000, บุษราคัมLV3x1, ดอกลิลลี่x1
ชนะกิลด์วอร์15ครั้ง.ทองx4,000, ทับทิมLV3x1, ดอกลิลลี่x1
.
#ปรมาจารย์เทพมุก
【อธิบายกิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม,เอามุกระดับสีฟ้าอะไรก็ได้อัพขั้นให้ถึงตามที่กำหนด จะได้รับรางวัลกิจกรรม~
ก่อนจบกิจกรรม ผู้เล่นสามารถกดรับของรางวัลได้ที่หน้ากิจกรรม!
【กติกากิจกรรม】
เอามุกระดับสีฟ้อัพขั้นให้ถึงตามที่กำหนดก็จะได้รางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
ขั้น6.หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x3, ทองx2,000, น้ำยาฝึกฝนขั้น1x5
ขั้น7.หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x5, ทองx10,000, น้ำยาฝึกฝนขั้น1x20
ขั้น8.หินอสูรเทพสุ่มขั้น5x5, อาหารเลี้ยงสัตว์x300, เศษขวานหัววัวx8, เศษเกราะหัววัวx8, เศษหมวกหัววัวx8, เคล็ดสกิล50
ขั้น9.หินอสูรเทพสุ่มขั้น5x10, อาหารเลี้ยงสัตว์x500, อัญมณีม่วงLV7x2, สะเก็ดดาวx1,000
ขั้น10.หินอสูรเทพสุ่มขั้น5x20, อาหารเลี้ยงสัตว์x999, ทับทิมLV8x2, ค้อนเวทย์x30
.
[[กิจกรรมประจำเซิฟเวอร์ 8]]
2018/6/25 09:00:00——2018/7/5 23:59:59
#Loginรับโชค
【กติกากิจกรรม】
ล็อคอินเข้าเกม
【รางวัลกิจกรรม】
ทองx2000、กลีบดอกไม้สีเหลืองx1、พลังกายx20、100Voucher
.
#เปิดเซิฟแลกรางวัล
【กติกากิจกรรม】
สะสมกลีบดอกไม้สีเหลืองครบตามที่กำหนดแล้วนำมาแลกรับของรางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
สะสมกลีบดอกไม้สีเหลือง10อัน แลกรับ:น้ำยาพลังกายขวดกลางx2
สะสมกลีบดอกไม้สีเหลือง20อัน แลกรับ:หินตีบวกx3
สะสมกลีบดอกไม้สีเหลือง50อัน แลกรับ:หินนกอมตะขั้น5x2
สะสมกลีบดอกไม้สีเหลือง150อัน แลกรับ:เศษรถซิ่งทะยานฟ้าx10
สะสมกลีบดอกไม้สีเหลือง150อัน แลกรับ:มุกCritสีฟ้าx1
สะสมกลีบดอกไม้สีเหลือง300อัน แลกรับ:มุกCritสีม่วงx1
สะสมกลีบดอกไม้สีเหลือง750อัน แลกรับ:มุกCritสีส้มx1
.
2018/6/25 09:00:00——2018/6/30 23:59:59
#ศึกท้าดวล2V2
【กติกากิจกรรม】
ลานต่อสู้2V2ผู้เล่นทำยอดชนะถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
ลานต่อสู้2V2ชนะ2ครั้ง จะได้รับ:น้ำยาพลังกายขวดกลางx1
ลานต่อสู้2V2ชนะ5ครั้ง จะได้รับ:หินอสูรเทพสุ่มขั้น2x1、ทองx1000
ลานต่อสู้2V2ชนะ10ครั้ง จะได้รับ:หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x1、กลีบดอกไม้สีเหลืองx1
ลานต่อสู้2V2ชนะ15ครั้ง จะได้รับ:ยันต์โชคดี25%x1、กลีบดอกไม้สีเหลืองx1
.
#สะสมเติมรับรางวัลใหญ่
【กติกากิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นสะสมเติมเงินจะได้รับรางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
สะสมเติมถึง10000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx5、ทองx5000、เศษมุกสีม่วงx3、พลังกายx50
สะสมเติมถึง30000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx10、ทองx10000、เศษมุกสีม่วงx3、แหวนโรแมนติกx1,อัศวินมดx1
สะสมเติมถึง50000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx20、ทองx20000、กำไลวีนัสx1、มุกจู่โจมสีฟ้าx1
สะสมเติมถึง100000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx30、ทองx30000、เศษมุกสีม่วงx4、แหวนโรแมนติกx1,อัศวินมดx2、สะเก็ดดาวx40
สะสมเติมถึง200000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx40、ทองx50000、แหวนโรแมนติกx1,อัศวินมดx2、กำไลวีนัสx2、มุกนำทางสีม่วงx1、สะเก็ดดาวx80
สะสมเติมถึง300000Cash:กลีบดอกไม้สีเหลืองx40、ทองx80000、มุกนำทางสีส้มx1、กำไลวีนัสx3、แหวนโรแมนติกx1,อัศวินมดx3、โล่บาร็อกx1、สะเก็ดดาวx100
.
#สัญญาใจ
【กติกากิจกรรม】
ทำกิจกรรมคู่รักตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลพิเศษ
【รางวัลกิจกรรม】
กอด5ครั้ง จะได้รับ:ทองx1000
กอด10ครั้ง จะได้รับ:เครื่องดื่มเพิ่มแรงขวดกลางx2、ทองx1000
กอด15ครั้ง จะได้รับ:ทองx3000、แตรเล็กx1

จูบ1ครั้ง จะได้รับ:รักแรกมิอาจลืมx1
จูบ2ครั้ง จะได้รับ:รักแรกมิอาจลืมx1、ทองx1000
จูบ5ครั้ง จะได้รับ:น้ำยาฝึกฝนขั้น1x2、ขอคนจริงใจx1、กลีบดอกไม้สีเหลืองx1
จูบ10ครั้ง จะได้รับ:น้ำยาฝึกฝนขั้น1x5、ขอคนจริงใจx1、กลีบดอกไม้สีเหลืองx1
.
#นักสืบแดนลับ
【กติกากิจกรรม】
ช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นกวาดล้างแดนลับอะไรก็ได้ถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลกิจกรรม
【รางวัลกิจกรรม】
กวาดล้างแดนลับอะไรก็ได้5ครั้ง จะได้รับ:พลังกายx10
กวาดล้างแดนลับอะไรก็ได้10ครั้ง จะได้รับ:ทองx1000、หินอสูรเทพสุ่มขั้น2x2
กวาดล้างแดนลับอะไรก็ได้20ครั้ง จะได้รับ:ทองx2000、หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2
.
#ปรมาจารย์เทพมุก
【กติกากิจกรรม】
เอามุกระดับสีฟ้อัพขั้นให้ถึงตามที่กำหนดก็จะได้รางวัล
【รางวัลกิจกรรม】
ขั้น3:หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x1、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x3
ขั้น5:หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2、น้ำยาฝึกฝนขั้น1x4
ขั้น 6:หินอสูรเทพสุ่มขั้น3x2、น้ำยาฝึกฝนขั้น2x6、สะเก็ดดาวx100
.
#ท้าเสาแจกโชค
【กติกากิจกรรม】
ท้าสู้ได้รับจิตวิญญาณตามที่กำหนด
【รางวัลกิจกรรม】
ได้รับ40จิตวิญญาณ รับรางวัล:ทองx1000
ได้รับ100จิตวิญญาณ รับรางวัล:น้ำยาฝึกฝนขั้น1x2
ได้รับ200จิตวิญญาณ รับรางวัล:น้ำยาฝึกฝนขั้น1x3
ได้รับ400จิตวิญญาณ รับรางวัล:น้ำยาฝึกฝนขั้น1x5
.
แอดอร่อยรายงาน